Služby

II. Termíny plnění

  1. Dodavatel realizuje služby dle bodu I. v těchto termínech:
    1. služby dle bodu I.1.a) do 25 pracovních dnů od podepsání smlouvy

b)    služby dle bodu I.1.b) do 5 pracovních dnů od dokončení zhotovení dle bodu I.1.a)
c)    služby dle bodu I.1.c) do 10 pracovních dnů od dokončení zhotovení dle bodu I.1.a)
d)    služby dle bodu I.1.d) do 10 pracovních dnů od dokončení zhotovení dle bodu I.1.a)
2.    Zákazník je povinen zajistit součinnost v maximální možné míře.
3.    Po dokončení prací na webové prezentaci Florida Investment, se obě dvě strany zavazují k další spolupráci na projektu Florida Advisory.

 

kamera